ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

De ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) is dé belangenbehartiger van de uitzendondernemingen in Nederland. Met ruim 370 leden vertegenwoordigt de brancheorganisatie meer dan 60 procent van de markt en is daarmee de grootste werkgeversorganisatie binnen de uitzendbranche. Samen realiseren de ABU-leden per jaar meer dan 286 miljoen uitzenduren, waarmee zij niet alleen honderdduizenden uitzendkrachten aan werk en werkervaring helpen, maar ook duizenden ondernemingen helpen aan flexibele arbeidskrachten.

De 370 ABU-leden staan voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Zij worden periodiek gescreend door een Controlerende Instelling (CI) waardoor constante kwaliteit gewaarborgd is.

De ABU ziet het als zijn taak zijn stem te laten horen. Bij de overheid, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, politici en regionale overheden. Zo is de organisatie nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de wet Flexibiliteit en zekerheid, heeft de ABU zijn stem laten gelden bij de invoering van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) en nam de vereniging het initiatief tot het ontwikkelen van een volwassen CAO voor Uitzendkrachten.

De uitzendbranche vervult per jaar 1,3 miljoen tijdelijke banen en per jaar kunnen 730.000 mensen aan de slag door een uitzendbureau.

Bekijk de website van de ABU