Corona Maatregelen

  • -

Corona Maatregelen

Category : Geen categorie

Nu de maatregelen, na de persconferentie van 06-05, worden versoepeld, blijven de regels onverminderd van kracht.

Wij zullen deze blijven naleven volgens de richtlijnen van de RIVM en geven onze medewerkers dit ook mee.

Zij hebben hierover allen een schrijven ontvangen in de Engelse, Pools, Turkse, Roemeense en Moldavische taal.

Ook hangt er informatie hierover in alle woningen.

  • 1,5 meter afstand.
  • Blijf zoveel mogelijk thuis.
  • Niezen en hoesten in je arm.
  • Was regelmatig je handen.
  • Verkoudheidsklachten: blijf thuis en neem contact op met onze Helpdesk. Wij zullen dan met de arts overleggen.
  • Bij koorts: de gehele woning blijft thuis en neem contact op met onze Helpdesk. Wij zullen dan met de arts overleggen.

Daarnaast vervoeren wij medewerkers, met afstand, in onze voertuigen en zetten wij touringcars in.

Medewerkers welke reeds ruim voor de Corona crisis een gezamenlijk huishouden voeren, en in de voedselindustrie werken welke op de lijst van vitale beroepen staat, rijden met maximaal 4 personen als zij bij dezelfde klant werkzaam zijn.

Bij de klant aangekomen, volgen zij de regels en werkwijze welke gelden op de werkvloer.

Daarnaast moeten alle medewerkers die op kantoor langs willen komen éérst een afspraak maken. Wij zullen dan iedere afspraak apart beoordelen.

Verder: gebruik je gezond verstand.

Stay Safe.