Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

In onze dynamische samenleving met globalisering, nieuwe technologie, flexibilisering en snelle baanveranderingen moeten werkgevers en werkenden vitaal en wendbaar zijn. Dat bepaald hun succes en toekomstige kansen op de arbeidsmarkt

Voorneputten heeft als ambitie om duurzame oplossingen te vinden voor tijdelijke arbeidsvraagstukken in een veranderende wereld. Met 24 jaar praktijkervaring in de sector en door gebruik te maken van digitale technologieën koppelen we vraag en aanbod op een eigentijdse manier

Voor werkgevers resulteert duurzame inzetbaarheid in een meer efficiënte planning en plaatsing, beter anticiperen op markt veranderingen, gezonde mobile medewerkers, voorkomen van ziekteverzuim, invulling geven aan goed werkgeverschap en voorkomen van ongewenst ontslag

Voor werkenden raken de voordelen van duurzame inzetbaarheid aan hun gezondheid, werkzekerheid (inkomen) en werkplezier. Door te blijven ontwikkelen vergroten medewerkers hun kansen op de arbeidsmarkt en carrière mogelijkheden.

“Duurzaam werk hoeft niet duur te zijn”