IDchecker

In het kader van de Wet op de Identificatieplicht en de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) moet het identiteitsbewijs van de nieuwe kracht uitvoerig gecontroleerd worden.

IDchecker controleert en verwerkt gedigitaliseerde identiteitsbewijzen en officiële documenten, zodat de afnemer gemakkelijk de identiteit van een potentiele werknemer, kan vaststellen.

Na controle wordt de vastgestelde uitkomst hiervan via ViP in uw eigen portaal geplaatst, welke u, evenals alle andere persoonsgebonden documenten van uw werknemer, kunt inzien en downloaden.