VoornePutten heeft vandaag de NEN 4400-1 inspecties glansrijk doorlopen

  • -

VoornePutten heeft vandaag de NEN 4400-1 inspecties glansrijk doorlopen

Category : Geen categorie

Daarmee voldoen wij aan de strenge normering en eisen die hieraan verbonden zijn. Hierdoor is de inschrijving in het register van de Stichting Normering Arbeid gecontinueerd.

De NEN 4400-1 certificering is het bewijs dat wij voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit al onze bedrijfsactiviteiten. Deze verplichtingen zijn onder andere juiste en tijdige aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting en het volgens de normen administreren van werknemersdossiers en identiteitsdocumenten. NEN 4400-1 is ook dé norm voor bedrijven dat personeel ter beschikking stelt.