CAO Voor Uitzendkrachten

ARBEIDSVOORWAARDEN FLEXPERSONEEL

Als je bij VoornePutten Uitzendbureau BV aan het werk gaat, ontvang je van ons een arbeidsovereenkomst met prima arbeidsvoorwaarden en uitleg daarover in je eigen taal. Hiermee val je automatisch onder de CAO voor Uitzendkrachten, de ABU cao 2012-2017. Hierin zijn alle arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten vastgelegd om je dienstverband met VoornePutten Uitzendbureau BV tot een succes te maken.

Onze medewerkers kunnen je verder informeren over de exacte arbeidsvoorwaarden die voor jou persoonlijk gelden.

WAT MOET U ALS WERKGEVER WETEN

Met het fasensysteem kunt u uw arbeidscapaciteit sneller, gemakkelijker en vaak voordeliger aanpassen aan wisselende situaties. VoornePutten Uitzendbureau is u hierbij uiteraard graag en doeltreffend van dienst. Met een scherp oog voor uw wensen en voor de noodzaak tot kostenbeheersing, staan we u met raad en daad terzijde bij de flexibilisering van uw arbeidspotentieel.

HET FASENSYSTEEM

De kern van de CAO voor uitzendkrachten is een drietraps fasensysteem. De eerste fase (Fase A), biedt u als werkgever de grootste flexibiliteit. In deze fase zorgt het zogeheten 'uitzendbeding' ervoor dat u gebruik kunt maken van flexwerkers zonder een al te grote binding aan te gaan.

'UITZENDBEDING'

In Fase A is het mogelijk om flexwerkers voor een periode van 78 gewerkte weken 'regulier' uit te zenden. Volgens het 'uitzendbeding' dat dan van toepassing is, kunt u de opdracht op elk moment beëindigen, tenzij er een opzegtermijn is overeengekomen. Ook bij ziekte eindigt de arbeidsovereenkomst.

BELONINGSREGELING FLEXWERKERS

Conform artikel 19 van de cao voor Uitzendkrachten of op basis van de inlenersbeloning stemmen we, afhankelijk van leeftijd en ervaring, het salaris met de flexwerker af.

OPLEIDING

In de huidige CAO is het opleidingsaspect goed geregeld. VoornePutten Uitzendbureau besteedt optimale aandacht aan de opleidingswensen van flexwerkers, vanuit de ervaring dat de kwaliteit van tijdelijke arbeid daarmee gediend is.

LAATSTE NIEUWS

KEURMERKEN